TỪ ĐIỂN THỜI TRANG: 18 KIỂU CỔ ÁO THÔNG DỤNG

Bạn thường mặc kiểu cổ áo nào nhất? Từ điển thời trang tuần này của Bazaar gửi đến bạn tên gọi của 18 kiểu cổ áo cơ bản, thường thấy nhất trong trang phục hàng ngày

Fashion-Dictionary-NECKLINE-2

Theo: Fashion in Infographic

Xem thêm