Bộ ba Quán quân Project’s Runway: Hoàng Minh Hà – Lý Giám Tiền – Nguyễn Tiến Truyển

Sự kết hợp độc đáo của bộ ba quán quân Project Runway Vietnam đã mang đến sự bùng nổ về sáng tạo trên sân khấu, kết thúc đêm diễn thứ 3 của Tuần lễ thời trang Việt Nam 2016.

Previous Next

Xem thêm